Spocitane+cz


Přijímačky na střední


$\LaTeX$


                 | Osmiletá gymnázia | Šestiletá gymnázia | Čtyřleté studijní obory |                 
 
 
$ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array} \Bigg\downarrow} %\newcommand{\podvlneni}[1]{\uwave{ #1 }}% $


 
Osmiletá gymnázia - testy k procvičení
 
 
2019
 
 
| M5PID19C0T01 ilustrační | Klíč | Arch | Řešení počítá Náča |  
#prijimacky #matematika #osmilete #2019
 
2018
 
 
| M5PAD18C0T01 1. řádný termín | Klíč | Arch | Řešení počítá Náča |  
 
| M5PBD18C0T02 2. řádný termín | Klíč | Arch | Řešení počítá Náča |  
#prijimacky #matematika #osmilete #2018 
Šestiletá gymnázia - testy k procvičení
 
 
2019
 
 
| M7PID19C0T01 ilustrační | Klíč | Arch | Řešení počítá Vašek |  
#prijimacky #matematika #sestilete #2019
 
2018
 
 
| M7PAD18C0T01 1. řádný termín | Klíč | Arch | Řešení--- |  
 
| M7PBD18C0T02 2. řádný termín | Klíč | Arch | Řešení--- |  
#prijimacky #matematika #sestilete #2018 
Čtyřleté studijní obory - testy k procvičení
 
 
2019
 
 
| M7PID19C0T01 ilustrační | Klíč | Arch | Řešení--- |  
#prijimacky #matematika #ctyrlete #2019
 
2018
 
 
| M9PAD18C0T01 1. řádný termín | Klíč | Arch | Řešení OK Státní přijímačky |  
 
| M9PBD18C0T02 2. řádný termín | Klíč | Arch | Řešení OK Státní přijímačky |  
#prijimacky #matematika #ctyrlete #2018| začátek stránky |
                 | Osmiletá gymnázia | Šestiletá gymnázia | Čtyřleté studijní obory |                 
 

Spocitane+cz