Hračka


Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Příklady


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |

| Příklady | Pokusy |
 

{syntax off} $ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $
Mezery
 
Různě široké mezery, výpustka (trojtečka)
 
\     mezera střední (normální)
Mezerování v matematickém módu (mezi dolary)
V matematickém prostředí LaTeX ignoruje námi vložené normální mezery. Matematické výrazy formátuje podle obvyklých typografických zvyklostí.
Pokud potřebujeme jiné mezerování, použijme některou z následujících možností:
~    mezera střední nezalomitelná "tilda"
 
   Lze použít v textu i \$mezi dolary\$.
\,    mezera zúžená (je také nezalomitelná)
 
   Objem je $75 \, \text{cm}^3$.
 
   Objem je § 75 \, \text{cm}^3 §.
 
   oddělování tisíců (tisícin) u dlouhých čísel
 
   $ 12\,345\,678,987\,654\,321 $
 
   12\,345\,678,987\,654\,321
 
   Lze použít POUZE \$mezi dolary\$ nebo v prostředí ALLIGN.
\dots    výpustka (trojtečka...)
 
   Jedná se o jeden znak, nikoli o tři samostatné tečky.
 
   Použití
 
   - neúplný výčet
   - heslovité komentování postupu
   - nedokončená řeč
 
   Příklad - neúplný výčet
 
   $N=\zavslo{1,\,2,\,\dots,\,n}$
 
   N=\zavslo{1,\,2,\,\dots,\,n}
 
   Před trojtečkou se píše mezera, za ní (před čárkou) se mezera nepíše.
 
 
   Příklad - heslovité komentování postupu
 
   $a>0$ ... parabola je otevřená "nahoru"
 
   \$a>0\$ \dots parabola je otevřená "nahoru"
 
   Trojtečku při popisu řešení píšeme jako součást textu.
   Před trojtečkou i za ní musí být vždy mezera (trojtečka sama mezeru nevkládá "před" ani "za").
 
 
   průsečík s $o_x$ ... $y=0$ ... $0=(x-1)^2 \Rightarrow \abs{x-1}=0 \Rightarrow x=1$ ... $\zavhra{1;\,0}$ ... bod dotyku
 
   průsečík s \$o_x\$ \dots \$y=0\$ \dots \$0=(x-1)^2 \Rightarrow \abs{x-1}=0 \Rightarrow x=1\$ \dots \$\zavhra{1;\,0}\$ \dots bod dotyku
 
   Trojtečku při popisu řešení píšeme jako součást textu.
   Před trojtečkou i za ní musí být vždy mezera (trojtečka sama mezeru nevkládá "před" ani "za").
 
 
   Příklad - nedokončená řeč
 
   "Jestli toho nenecháš, tak...," pravil Pepa.
 
   "Jestli toho nenecháš, tak\dots," pravil Pepa.
 
   Trojtečka za slovem se připojuje bez mezery.
   Také za ni - před čárku - se v tomto případě nepíše mezera.
 
   Zbývá jen mlčení... Dobrá, jdeme dál.
 
   Zbývá jen mlčení\dots Dobrá, jdeme dál.
 
   Na konci věty se za trojtečkou nepřipisuje další tečka.
   (Nikdy tedy nevzniknou čtyři tečky za sebou.)
 
   Lze použít v textu i \$mezi dolary\$.
\qquad    široká mezera dvojnásobná (má šířku osmi normálních mezer)
 
   komentování úprav rovnic pomocí znaku "lomeno"
\begin{align*} 2x + 9 &= 5x - 3 \qquad /\,+3-2x \\ 12 &= 3x \qquad /\,\text{zaměníme strany rovnice} \\ 12 &= 3x \qquad /\,:3 \\ x &= 4 \end{align*}
 \begin{align*}
    2x + 9 &= 5x - 3 \qquad / \, +3-2x \\
    12 &= 3x \qquad / \, \text{zaměníme strany rovnice} \\
    12 &= 3x \qquad / \, :3 \\
    x &= 4
 \end{align*}
 
   Lze použít POUZE \$mezi dolary\$ nebo v prostředí ALLIGN.
\kern    mezera záporná přesně definovaná
 
   Jak psát v $\LaTeX\kern-0.1em{u}$
 
   Jak psát v §\LaTeX\kern-0.1em{u}§
 
   $\uhel AVB$
 
   \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,}
 
   Používá se např. k definování nových příkazů, kdy je potřeba
   dva znaky přiblížit nebo vykreslit přes sebe.
 

| začátek stránky |


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |

| Příklady | Pokusy |
 

Spočítané+cz