Hračka


Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Příklady


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |

| Příklady | Pokusy |
 

{syntax off} $ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $
Názvy souborů
 
Struktura názvu souboru je pětistupňová, viz tabulka níže
 
Struktura názvu souboru
UČEBNICE UČIVO KAPITOLA (podkapitola) ČÍSLO PÍSMENO


Příklady názvů souborů
ucebnice-ucivo-kapitola-cislo-pismeno
petakova-03-02-005-d
 
Petáková - 03 rovnice s parametrem - 02 rovnice s neznámou ve jmenovateli - úloha 5 - písmeno d
petakova-19-05-022-f14
 
Petáková - 19 diferenciální a integrální počet - derivace funkce - 05 pravidla pro výpočet derivace - úloha 22 - písmeno f14
prometheus-komplexnicisla-01-032
 
(příklad názvu souboru, který neobsahuje kategorii "písmeno")
ruzne-komplexnicisla-rovnice-005-katka003
 
(příklad tématu komplexní čísla, pátý příklad z kapitoly rovnice, třetí příklad doporučený Katkou)
ruzne-slovniulohy-pohyb-008-jizdadoskoly| začátek stránky |


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |

| Příklady | Pokusy |
 

Spočítané+cz