Hračka

Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Spočítané příklady

VideoMatika


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |


{syntax off} $ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $
Příručka vsConverter
 

vsConverter 4.1.2

Autor: Václav Sedmidubský

V této příručce naleznete podrobně popsanou funkci, typografické konvence a návod k použití konvertoru LaTeX kódu do v HTML publikovatelné verze pro potřeby výukové platformy Spocitane.cz.

Obsah

Funkce. 1

Důležitá pravidla. 2

Typografické konvence LaTeX. 2

Zalomení řádku. 2

Mezery. 2

Výpustka (tři tečky) 2

Obrázky. 2

Rovnice. 2

Tabulky. 3

Obecné tabulky. 3

Speciální tabulky. 4

Funkce

Na webu Spocitane.cz je k interpretaci vyřešených příkladů používán plugin MathJax, který vykresluje základní matematické struktury LaTeX. Některé LaTeX struktury a příkazy jsou však s MathJax nekompatibilní. Vybrané z takovýchto struktur převádí konvertor do ekvivalentních HTML struktur.

Důležitá pravidla

Je nesmírně důležité psát matematické prostředíLaTeXu výhradně do jednoho jediného řádku, i.e. nevložit „Enter“ mezi „dolary“!

Všechny LaTeX mezery psát výhradně mimo prostředí \text{…}, \textbf{…}atd.

Typografické konvence LaTeX

Zalomení řádku

LaTeX: \\

HTML: <br>

Mezery


LaTeX: ~

HTML: 1x &nbsp;

LaTeX:\quad

HTML: 4x &nbsp;

LaTeX:\qquad

HTML: 8x &nbsp


 

Výpustka (tři tečky)

LaTeX: \dots

HTML: ...

Obrázky

LaTeX:

\includegraphics[…]{pe-06-19-108-a-02.jpg}

HTML:

<img src="../uploads/images/pe-06-19-108-a-02.jpg">

Rovnice

LaTeX = HTML:


\begin{align*}

x &= 5 \\

y &= -3

\end{align*}

\begin{cases}

y + 3 = 2 & x = 1 \\

x - 2 = 1 & x = 3

\end{cases}


Tabulky

Obecné tabulky

LaTeX:

\begin{tabular}{ | c | c | c | }

\hline

cell11 & cell12 & cell13 \\

\hline

cell21 & cell22 & cell23 \\

\hline

cell31 & cell32 & cell33

\hline

\end{tabular}

 

HTML:

<table class="default">

<tr>

<td> cell11 </td>

<td> cell12 </td>

<td> cell13 </td>

</tr>

<tr>

<td> cell21 </td>

<td> cell22 </td>

<td> cell23 </td>

</tr>

<tr>

<td> cell31 </td>

<td> cell32 </td>

<td> cell33</td>

</tr>

</table>

Speciální tabulky

Do prvního řádku tabulky v LaTeX se přidává komentář s typem tabulky. Je třeba dodržet přesný název typu tabulky a vložit ho mezi dva znaky „%“. Na následujícím příkladu je „typ tabulky“ substituován výrazem „name-01“. Pro určité typy tabulek budou v prvním řádku <tr>…</tr> HTML tabulky buňky <td>…</td> nahrazeny buňkami <th>…</th>, viz následující příklad.

LaTeX:

\begin{tabular}{ | c | c | c | }%name_01%

\hline

cell11 & cell12 & cell13 \\

\hline

cell21 & cell22 & cell23 \\

\hline

cell31 & cell32 & cell33

\hline

\end{tabular}

 

HTML:

<table class="name_01">

<tr>

<th> cell11 </th>

<th> cell12 </th>

<th> cell13 </th>

</tr>

<tr>

<td> cell21 </td>

<td> cell22 </td>

<td> cell23 </td>

</tr>

<tr>

<td> cell31 </td>

<td> cell32 </td>

<td> cell33</td>

</tr>

</table>


| začátek stránky |


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |


Spočítané+cz