Hračka

Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Spočítané příklady

VideoMatika


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |


{syntax off} $ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $
Od LaTeXu k HTML aneb z Overleafu na Web
 
Psaní a prohlížení počítaného příkladu
 
Cílem je konvertovat LaTeX soubor s příponou .TEX Vaškovým konvertorem
 
_vsConverter-3,14159... do souboru HTML s příponou .TXT.
 
Tento HTML soubor s příponou .TXT bude následně využit k publikování na Webu.
 
Před tím bude možno prohlédnout si vzhled vyřešeného příkladu zobrazovací hračkou LaTeX - HTML.

 
Práce v prostředí
 
 logo

 
Doporučený postup


Registrace a přihlášení
  1) Registrujte se https://www.overleaf.com/"
     registrace
  2) Přihlaste se https://www.overleaf.com/login


Psaní v prostředí Overleaf
  Každý příklad je samostatným projektem. Projekt se jmenuje stejně jako příklad.
(Chceme psát třeba příklad 1 a) z kapitoly 3 Procenta z Bělouna.)
  1) Přihlaste se pomocí tlačítka Log In do Overleafu.
  2) Stiskněte tlačítko New Project.
  3) Vyberte položku Blank Project.
  4) Pojmenujte projekt stejně jako příklad (v našem případě tedy beloun-03-03-001-a) a stiskněte tlačítko Create.
  5) Název souboru main.tex změňte také na beloun-03-03-001-a.tex.
  6) Vymažte úplně všechno z LaTeXu v centrálním okně Source.
  7) Přejděte na hlavní stránku tohoto webu (manuálu), neboli Domů. Zkopírujte kód Bloková struktura stránky v LaTeXu na uprázdněné místo v centrálním okně Source v Overleafu.
  8) Místo pro aktuální preambuli, prvních pět řádků, včetně obou poznámek, nahraďte celou strukturou Aktuální preambule, včetně obou poznámek, opět z domovské stránky tohoto webu.
  9) Jméno počtáře v tagu author nahraďte svým jménem.
štítky v tagu author... hmm, to zatím nevím, kdo by je měj psát a kdy???
  10) Mezi begin a end pište řešení příkladu v LaTeXu.
  11) Kdykoliv se po nějakém čase vrátíte k rozepsanému příkladu, zkontrolujte si na domovské stránce tohoto manuálu aktuálnost preambule ve vašem Overleafu.
Datum aktualizace je v poznámce hned v prvním řádku zdrojového kódu LaTeXu.
Neaktuální preambuli celou nahraďte, podobně jako jste ji podle bodu 8) poprvé vkládali.


Prohlížení napsaného příkladu na webu
  Použijeme program, který jsme nazvali Zobrazovací hračka LaTeX - HTML a postup je následující:
  1) Vytvořte si na svém disku adresář nazvaný _vsConverter.
  2) Do něj si umístěte aktuální verzi Vaškova programu _vsConverter-x.x.x.exe. Naleznete jej na hlavní stránce.
  3) Nyní uložíme celý projekt, neboli spočítaný příklad včetně případných obrázků, z Overleafu na svůj disk do připraveného adresáře _vsConverter takto:
  4) Menu $\rightarrow$ Source $\rightarrow$ Uložit soubor $\rightarrow$ vybereme adresář _vsConverter + stiskneme OK.
  5) Celý projekt se uloží jako soubor ZIP.
  6) Extrahujte jej do aktuálního adresáře _vsConverter.
  7) Celý název souboru s příponou TEX (v našem příkladu beloun-03-03-001-a.tex) zkopírujte pomocí CTRL + C do mězipaměti.
  8) Spusťte program _vsConverter-x.x.x.exe a pomocí CTRL + V vložte název souboru + stiskněte ENTER.
  9) Program převede soubor psaný v LaTeXu do podoby HTML a výsledek uloží do aktuálního adresáře _vsConverter s příponou TXT (v našem příkladu tedy beloun-03-03-001-a.txt).
  10) Klikněte na odkaz Zobrazovací hračka LaTeX - HTML.
  11) Vyberte vygenerovaný soubor s příponou TXT z bodu 9) a příslušné obrázky, pokud jsou. Stiskněte tlačítko Zobrazit náhled příkladu a potěšte se nádherou svého díla!
  12) Pokud se vzhledem příkladu nejste spokojeni, vraťte se do Overleafu a řešení vylepšete. Následně celý tento postup Prohlížení napsaného příkladu na webu zopakujte.
  13) Pokud jste se vzhledem příkladu spokojeni, postupujte podle návodu v odkazu Publikování a archivace.


| začátek stránky |


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |


Spočítané+cz