Hračka


Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Příklady


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |

| Příklady | Pokusy |
 

{syntax off} $ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $
Tabulky
 
Psaní tabulek pravdivostních hodnot, zápis řešení např. rovnic s parametrem apod.
Rozpracováno, vlastně ještě nezačato.

 
Vaškova rovnice 1:
$$ \begin{array}{rl} a_1x+b_1y+c_1z&=~~d_1+e_1 \\ b_2y &=~~d_2 \\ a_3x+b_3y+c_3z &=~~d_3 \end{array} $$ První rovnice:
$$ \begin{eqnarray} x &=& 8(x-9) + y + 14 \\ x &= & 8(x-9) - y + 15 \\ -3x &= & 0.5x + 0.1 y - 103 % příkaz \\ za posledním řádkem by LaTeX pochopil % jako že má následovat ještě jedna rovnice a % očísloval by prázdný řádek \end{eqnarray} $$
Druhá rovnice:
$$ \begin{eqnarray} x &=& 8(x-9) + y + 1455555 \\ x &= & 8(x-9) - y + 15 \\ -3x &= & 0.5x + 0.1 y - 103 % příkaz \\ za posledním řádkem by LaTeX pochopil % jako že má následovat ještě jedna rovnice a % očísloval by prázdný řádek \end{eqnarray} $$
2 radek (Tahle tabulka se teprve vymýšlí!)


| začátek stránky |


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |

| Příklady | Pokusy |
 

Spočítané+cz