Hračka


Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Příklady


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |

| Příklady | Pokusy |
 

{syntax off} $ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $
Ukázky řešených příkladů
 
Běloun 1.1 a) / s. 7
beloun-01-01-001-a
 
běloun;výpočty
 
Bez obrázku. Prostředí align bez znaku "=" v prvním řádku.
(22-06-2019)

Běloun 3.1 a) / s. 25
beloun-03-03-001-a
 
běloun;procenta;výpočty;trojčlenka
 
Bez obrázku.
(David a Náča 12-06-2019)

Běloun 3.1 b) / s. 25
beloun-03-03-001-b
 
běloun;procenta;výpočty;trojčlenka
 
Bez obrázku.
(David a Náča 12-06-2019)

Běloun 7.52 a) / s. 72
beloun-07-07-052-a
 
běloun;úpravy výrazů;rozklad na součin
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(Náča 23-06-2019)

Běloun 7.52 b) / s. 72
beloun-07-07-052-b
 
běloun;úpravy výrazů;rozklad na součin
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(Náča 23-06-2019)

Běloun 7.52 c) / s. 72
beloun-07-07-052-c
 
běloun;úpravy výrazů;rozklad na součin
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(Náča 23-06-2019)

Běloun 7.52 d) / s. 72
beloun-07-07-052-d
 
běloun;úpravy výrazů;rozklad na součin
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(Náča 23-06-2019)

Běloun 7.53 a) / s. 72
beloun-07-07-053-a
 
běloun;rozklad na součin
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(Náča 22-06-2019)

Běloun 7.53 b) / s. 72
beloun-07-07-053-b
 
běloun;rozklad na součin
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(Náča 23-06-2019)

Běloun 7.53 c) / s. 72
beloun-07-07-053-c
 
běloun;rozklad na součin
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(Náča 23-06-2019)

Běloun 7.53 d) / s. 72
beloun-07-07-053-d
 
běloun;rozklad na součin
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(Náča 23-06-2019)

Hudcová a Kubičíková červená 1.1 a) / s. 13
hudkubcer-01-01-001-a
 
hudcová a kubičíková červená;množiny;číselné množiny;přirozená čísla
 
Bez obrázku.
(25-06-2019)

Hudcová a Kubičíková červená 1.1 b) / s. 13
hudkubcer-01-01-001-b
 
hudcová a kubičíková červená;množiny;číselné množiny;celá čísla
 
Bez obrázku.
(25-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.37 a) / s. 99
hudkubzel-05-06-037-a
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;parabola
 
Příklad s obrázkem.
(08-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.37 b) / s. 99
hudkubzel-05-06-037-b
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;parabola
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.37 c) / s. 99
hudkubzel-05-06-037-c
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;parabola
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.37 d) / s. 99
hudkubzel-05-06-037-d
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;parabola
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.37 e) / s. 99
hudkubzel-05-06-037-e
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;parabola
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.37 f) / s. 99
hudkubzel-05-06-037-f
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;parabola
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.37 g) / s. 99
hudkubzel-05-06-037-g
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;parabola
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.37 h) / s. 99
hudkubzel-05-06-037-h
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;parabola
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.38 a) / s. 99
hudkubzel-05-06-038-a
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;vyšetřování kuželoseček
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.38 b) / s. 99
hudkubzel-05-06-038-b
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;vyšetřování kuželoseček
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.38 c) / s. 99
hudkubzel-05-06-038-c
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;vyšetřování kuželoseček
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.38 d) / s. 99
hudkubzel-05-06-038-d
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;vyšetřování kuželoseček
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.38 e) / s. 99
hudkubzel-05-06-038-e
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;vyšetřování kuželoseček
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.38 f) / s. 99
hudkubzel-05-06-038-f
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;vyšetřování kuželoseček
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.38 g) / s. 99
hudkubzel-05-06-038-g
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;vyšetřování kuželoseček
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Hudcová a Kubičíková zelená 5.38 h) / s. 99
hudkubzel-05-06-038-h
 
hudcová a kubičíková zelená;analytická geometrie;kuželosečky;vyšetřování kuželoseček
 
Provizorní řešení skenovanými obrázky výpočtu.
(22-06-2019)

Petáková 2.14 24 a) / s. 15
petakova-02-14-024-a
 
petáková;rovnice;kvadratické rovnice;substituce;diskriminant;Vietovy vzorce
 
Bez obrázku.
(Spočítané+cz 2018)

Petáková 2.14 24 b) / s. 15
petakova-02-14-024-b
 
petáková;rovnice;kvadratické rovnice;substituce;diskriminant;Vietovy vzorce
 
Bez obrázku.
(Spočítané+cz 2018)

Petáková 6.19 108 a) / s. 51
petakova-06-19-108-a
 
petáková;funkce;goniometrické funkce;trigoniometrie;mnohoúhelníky;výpočty
 
Dva obrázky. Jeden s přehnanou výškou, test responzivity.
(Spočítané+cz 2018)

Petáková 6.19 108 b) / s. 51
petakova-06-19-108-b
 
petáková;funkce;goniometrické funkce;trigoniometrie;mnohoúhelníky;výpočty
 
Dva obrázky.
(Náča 24-06-2019)

Petáková 18.1 12 a) s. 142
petakova-18-01-012-a
 
petáková;kombinatorika;faktoriál;rovnice
 
Bez obrázku.
(Náča 24-06-2019)

Různé - Honzův příklad 1
ruzne-rovnice-linearni-neznamavejmenovateli-001-honza001
 
různé;rovnice;lineární rovnice;neznámá ve jmenovateli;vyjádření neznámé z rovnice;úpravy výrazů
 
Bez obrázku. Rozsáhlý výpočet.
(08-06-2019)

Různé - Katčin příklad 1
ruzne-komplexni-cisla-rovnice-001-katka001
 
různé;komplexní čísla;rovnice;katka
 
Bez obrázku.
(05-06-2019)

Různé - Prometheus - Komplexní čísla 1.32 a) / s. 34
ruzne-prometheus-komplexnicisla-01-032-a
 
různé;prometheus;komplexní čísla;rovnice
 
Příklad bez obrázku, pouze výpočet.
(06-06-2019)

Různé - Náčův příklad 1
ruzne-rovnice-linearni-001-naca001
 
různé;rovnice;lineární rovnice
 
Bez obrázku.
(07-06-2019)

Přijímačky matematika osmileté 2018 M5PAD18C0T01
m5pad18c0t01
 
přijímačky;matematika;osmileté;2018
 
Rozsáhlý projekt, různé příklady, výpočty, obrázky... rozpracované...
(08-06-2019)
| začátek stránky |


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |

| Příklady | Pokusy |
 

Spočítané+cz