Hračka

Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Spočítané příklady

VideoMatika


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |


{syntax off} $ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $
beloun-03-03-001-a
 
{syntax off} $\textbf{Běloun 3.1 a) / str. 25}$
Štítky: procenta, výpočty, trojčlenka

Vypočítejte $9,8\,\%$ ze $125$ kg.

$\textbf{Řešení}$

$p=9,8\,\%=0,098$ ... počet procent
$z=125$ ... základ
$\textit{č}=?$ ... procentová část

$\textbf{1. způsob - výpočet přes jedno procento}$

$1\,\% $ je $\dfrac{1}{100}$ ze základu ... v našem případě tedy $\dfrac{1}{100} \cdot 125 = 0,01 \cdot 125 = 1,25$ kg.

Dále řešíme trojčlenkou $$\priume{1\,\%}{1,25\,\text{kg}}{9,8\,\%}{x\,\text{kg}}$$ \begin{align*} \dfrac{x}{1,25}&=\dfrac{9,8}{1} \qquad / \, \cdot 1,25\\ x &= 9,8 \cdot 1,25\\ x &= 12,25 \end{align*}
$\textbf{2. způsob - intuitivně / zrychleně / zkušeně / atd.}$

$9,8\,\%$ z $125$ kg ... $125 \cdot 0,098 = 12,25$ kg

$\textbf{Výsledek}$ $$\vysledek{x=12,25\, \text{kg}}$$
$\textbf{Konec příkladu}$

| začátek stránky |


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |


Spočítané+cz