Hračka

Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Spočítané příklady

VideoMatika


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |


{syntax off} $ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $
pokusy-mezery
 
{syntax off} $\textbf{Typografické konvence - mezery, výpustka}$

NEZELOMITELNÉ ŠIROKÉ MEZERY $\sim$ "vlnovka" slovo.
V tomto v textovém a odstavci v jsou a všechny i mezery a mezi v předponami a nezalomitelné. V tomto v textovém a odstavci v jsou a včechny i mezery a mezi v předponami a nezalomitelné. V tomto v textovém a odstavci v jsou a včechny i mezery a mezi v předponami a nezalomitelné. V tomto v textovém a odstavci v jsou a včechny i mezery a mezi v předponami a nezalomitelné.

Následují odstavce, v nichž jsou mezery $\sim$ "vlnovka" nebo \textbackslash, "backslash čárka" v textu i mezi jednodolary

Výsledek je $\dots x=5~\text{cm}^3,~y=11~\text{cm}^2$. Tady byla $\sim$ "vlnovka" mezi dolary.
Výsledek je $x=5\,\text{cm}^3,\,y=11\,\text{cm}^2$. Tady byla \textbackslash, "backslash čárka" mezi dolary.

Výsledek je $x=5 \text{cm}^3, y=11 \text{cm}^2$. Tady nebylo nikde nic.

Výsledek je $x=5\text{~cm}^3,~y=11~\text{cm}^2$. Tady byla $\sim$ "vlnovka" v textu, mezi dolary, i v textu mezi dolary.
Výsledek\,je $x=5\text{\,cm}^3,\,y=11\,\text{cm}^2$. Tady byla \textbackslash, "backslash čárka" v textu, mezi dolary, i v textu mezi dolary.

| začátek stránky |


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |


Spočítané+cz