Hračka

Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Jak psát v $\LaTeX\kern-.1em{u}$


Spočítané příklady

VideoMatika


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |


{syntax off} $ \newcommand\tg{\operatorname{tg}} \newcommand\cotg{\operatorname{cotg}} \newcommand{\uhel}{{<}\kern-0.5em)\,} \newcommand\abs[1]{\left| #1 \right|} \newcommand\zav[1]{\left( #1 \right)} \newcommand\zavhra[1]{\left[ #1 \right]} \newcommand\zavslo[1]{\left\{ #1 \right\}} \newcommand\zavlom[1]{\left< #1 \, \right>} \newcommand{\podtrzeni}[1]{\underline{ #1 }} \newcommand{\vysledek}[1]{\underline{\underline{#1}}} \newcommand{\priume}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriume}[4]{ \Bigg\downarrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\uparrow} \newcommand{\nepriumevpravo}[4]{ \Bigg\uparrow \underline{ \begin{array}{rp{2.3cm}r} #1 & \dots\dots\dots\dots\dots & #2 \\ #3 & \dots\dots\dots\dots\dots & #4 \end{array}} \Bigg\downarrow} $
pokusy-puzzle
 
{syntax off} $\textbf{Konvertační singularity .. oh, it makes me wonder .. (:-O)}$

$\text{zahada 17-03-2019}$
$\text{Proč to nevynechává řádek mezi těma úměrama?}$

$\priume{a + b}{100}{x}{200}$

$\nepriume{a + b}{100}{x}{200}$


$\nepriumevpravo{a + b}{100}{x}{200}$

$\textbf{1 \quad V~y\,počtěte}$

$\textbf{Řešení 1.2}~\text{Je to celé, všechny tři řádky, mezi jedněmi jednodolary s odřádkovávacími bekslešítky "uvnitř"}$

$ start 100-\zavhra{35-\zav{15+11}}-35=end1\\ =100-\zavhra{35-\zav{26}}-35=end2
=65-\zav{9}=\vysledek{56}   endend$\\
$\textbf{Výsledek 1.2}~\text{V Overleaf OK, konvertováno viz .. :)}$ $$\vysledek{56}$$ $\text{16-03-2019 \dots záhada END}$
$\text{16-03-2019 \dots reseni START}$

$\mathbf{1 \quad V~y\,počtěte}$

$\textbf{Řešení 1.2}~\text{Je to celé, všechny tři řádky, mezi jedněmi jednodolary s odřádkovávacími bekslešítky "uvnitř"}$

$100-\zavhra{35-\zav{15+11}}-35=$
$=100-\zavhra{35-\zav{26}}-35$
$=65-\zav{9}=\vysledek{56}$

$\textbf{Výsledek 1.2}~\text{V Overleaf OK, konvertováno viz .. :)}$ $$\vysledek{56}$$ $\text{16-03-2019 \dots reseni END}$

| začátek stránky |


| Domů | Názvy souborů | Matematické symboly | Mezery | Rovnice |

| Tabulky | Trojčlenka | Výsledek | Závorky | Znaky na klávesnici |

| Psaní a prohlížení | Publikování a archivece |

| Zobrazovací hračka LaTeX - HTML | Příručka vsConverter |


Spočítané+cz